Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
piątek, 18 sierpnia 2017, 230 dzień roku
imieniny Bogusława, Bronisława, Ilony
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
INFO 24:
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład lotów     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Państwowa Komisja Wyborcza
Wrota Podlasia
Mapa dojazdu
Foto galeria
Linki
Multimedia

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Szypliszki

 

 - loga_kapitalu_i_fund_spol.jpg

Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską

 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III  szkół podstawowych w Gminie Szypliszki" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „ Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"

        W roku szkolnym 2011/2012 w 4 szkołach podstawowych w Gminie Szypliszki odbywały się zajęcia, których zadaniem było wsparcie uczniów w procesie nauczania i dostosowania do reformy programowej kształcenia ogólnego.

      Dzieci objęte projektem bardzo chętnie brały udział w dodatkowych zajęciach. Uczniowie i uczennice klas I-III wykonywały ćwiczenia, doskonaliły technikę czytania i pisania, zgłębiały wiadomości matematyczne i przyrodnicze, a także uczestniczyli w zajęciach teatralnych. Do nauki często wykorzystywane były formy zabawowe, które aktywizowały do pracy i dążyły do ukończenia ćwiczenia. Uczniowie i uczennice samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozwiązywali proste zadania i sprawnie analizowali ich treść.

        Podczas zajęć  plastycznych chłopcy i dziewczynki rozwijali zmysł estetyczny, wrażliwość i spostrzegawczość, wyrażali swoje przeżycia za pomocą środków artystycznych, rozwijali indywidualne  zdolności twórcze, doskonalili umiejętności koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu, uczyli się opracowania i kończenia własnego projektu oraz radzenia sobie z doborem narzędzi, techniki i materiałów.

    Obserwacja uczniów i uczennic podczas zajęć pozwoliła zauważyć wyraźne efekty. Uczniowie uczęszczający na zajęcia znacznie lepiej zaczęli radzić sobie w przyswajaniu wiedzy. Z kolei uczniowie szczególnie uzdolnieni uczestnicząc na zajęciach wynieśli z nich rozszerzone wiadomości matematyczno-przyrodnicze, które znacznie wzbogaciły ich wiedzę..

         Podczas realizacji zajęć w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Szypliszki" wykorzystywane były pomoce dydaktyczne oraz    zakupiony sprzęt w postaci laptopów i odtwarzaczy CD, który to uatrakcyjnił naukę i pozwolił na innowacyjne prowadzenie zajęć przez nauczycieli.

      Współpraca z rodzicami była bardzo efektywna i systematyczna. Rodzice podczas odbierania dziecka z zajęć byli na bieżąco informowani o postępach uczniów, prezentowane były metody pracy z dzieckiem i ćwiczenia do utrwalenia w domu. Rodzice mogli również skorzystać z zajęć otwartych, na których mogli zobaczyć jak się pracuje z uczniem na takich zajęciach i jak powinna wyglądać praca z dzieckiem w domu. Nastąpił znaczny wzrost świadomości rodziców, co do roli i znaczenia zindywidualizowanej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

          Realizacja projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Szypliszki" została zakończona oraz przyniosła spodziewane efekty.


 

 AKTUALNY HARMONOGRAM GODZIN ZAJĘĆ W RAMACH  PROJEKTU

 OBOWIAZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Dodano: 29 września 2011 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁOBÓDCE ( 01.09.2011-31.01.2012) 

Lp.

Rodzaj zajęć

Godziny pracy

Numer sali

1.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Środa

godz. 12.50-13.35

 

22

2.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

Wtorek – godz. 12.00-12.45

Piątek – godz. 12.50-13.35

18

3.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

Poniedziałek

godz. 12.50-13.35

 

13

4.

Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych

Stymulacja poznawcza

Czwartek

 godz. 12.00-12.45

18

 

5.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych

Poniedziałek -

godz. 12.50-13.35

 

19

6.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

Czwartek

godz. 12.00-13.35

Zajęcia będą odbywać się co 2 tygodnie

13

  

SZKOŁA PODSTAWOWA W KALETNIKU 

Lp.

Rodzaj zajęć

Godziny pracy

Numer sali

1.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Piątek – godz. 11.50-12.35

 

4

2.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych

Wtorek– godz. 11.50-12.35

1

3.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

Czwartek – godz. 11.50-12.35

Piątek  godz. 11.50-12.35

4

1

4.

Zajęcia teatralne

 

Piątek  godz. 11.50-12.35

5

5.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

Piątek  - 12.00-13.30

 

0

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIONOWIE 

Lp.

Rodzaj zajęć

Godziny pracy

Numer sali

1.

 

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w

zdobywaniu umiejętności matematycznych

Poniedziałek

 godz. 12.45 – 13.30

wtorek

godz. 12.45 – 13.30

środa

godz. 12.45 – 13.30

czwartek

 godz.  12.45 – 13.30

 

 

2

2.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

Poniedziałek

godz.11.50 – 15.20

 

1

3.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

poniedziałek

 godz. 12.45 -13.30

 

4

  

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BECEJŁACH 

Lp.

Rodzaj zajęć

Godziny pracy

Numer sali

 

1.

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 

środa

godz. 12.45-13.30

czwartek

 godz. 12.45-13.30

piątek

 godz. 12.45-13.30

 

 

10

 

2.

 

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

 

wtorek

godz.8.00- 8.45

czwartek

godz. 8.00-9.45

piątek

godz. 8.00-8.45

 

 

 

14

 

3.

 

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

 

czwartek

 godz. 13.00-15.30

 

6

 


Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Szypliszki”

 

Dodano: 12 lipca 2011 r.  (aktualizacja)

 Gmina Szypliszki od 14 lutego 2011 roku z powodzeniem realizuje projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III  szkół podstawowych w Gminie Szypliszki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatyPoddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 W ramach projektu w roku szkolnym 2010/2011 odbywały się zajęcia w 4 szkołach podstawowych w Gminie Szypliszki, których zadaniem jest wsparcie uczniów w toku rozwoju oraz szkół w procesie nauczania i dostosowania do reformy programowej kształcenia ogólnego.

W poszczególnych szkołach były realizowane zajęcia adekwatne do potrzeb dzieci w klasach I-III. Zajęcia odbywały się zarówno z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce jak i dziećmi szczególnie uzdonionymi. Dodatkowa praca z dziewczynkami i chłopcami z trudnościami w nabywaniu i utrwalaniu wiedzy ma na celu usprawnienie deficytów rozwojowych i wyrównywanie braków w wiadomościach szkolnych. Natomiast drugą grupą dzieci, które zostały objęte projektem są chłopcy i dziewczynki, które wyrózniaja się szczególnymi uzdolnieniami. Dla tych uczniów zostały zorganizowane zajęcia tematyczne rozwijajace zainteresowania w zakresie matematyki, przyrody, plastyki a także zajęcia teatralne.

W szkołach podstawowach nie  zabrakło też zajęć logopedycznych majacych na celu korygowanie wad wymowy u chłopców i dziewczynek, a także specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych polegajacych na ogólnej stymulacji poznawczej.

W miesiącu czerwcu 2011 roku według założeń projektu nauczyciele prowadzący zajęcia na podstawie przeprowadzonych testów i kart obserwacji sporzadzili i przedstawili  rodzicom sprawozdania z efetów jakie przyniosła praca z dziećmi w ramach projetktu.

W trakcie przeprowadzonych zajęć zastosowano rózne formy  i metody pracy, dostosowano również ćwiczenia do możliwości i indywidualnych potrzeb chłopców i dziewczynek. Zaobserwowano widoczne postępy w nauce, odzwierciedleniem są wyniki ze sprawdzianów oraz zaangazowanie dzieci na zajęciach. Uczniowie usprawnili technikę czytania i pisania, ze zrozumieniem rozwiazują zadania matematyczne.

Z kolei dzieci szczególnie uzdolnione poszerzyły swoja wiedzę z matematyki i przyrody. Na zajęciach plastycznych mogły wykazać się swoimi zdolnościami. Efektem tych zajęć są nagrody, które zdobyły dzieci na konkursach plastycznych.

 W ramach zajęć stworzona została grupa teatralna „Bajduś”.  Dzieci poznawały tajniki pracy aktorskiej, przezwycięzały własne słabości z występowania przed publicznością, przygotowywały kostiumy i dekoracje. Efektem zajęć było przygotowane przedstawienie pt. „Maja szuka wiosny” na które zaproszeni byli rodzice, by mogli zapoznać się z pracą własnych pociech.

 Od 14 lutego 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Szypliszki” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w poszczególnych szkołach podstawowych w Gminie Szypliszki odbyły się następujace zajęcia:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W BECEJŁACH

1)  zajęcia dla dzieci  ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji – przeprowadzono 60 godzin zajęć;

2)   zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – przeprowadzono – przeprowadzono 60 godzin. zajęć;

3)   zajęcia  logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – przeprowadzono

      31 godzin. zajęć;

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIONOWIE

1)  zajęcia dla dzieci  ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji – przeprowadzono 60 godzin zajęć;

2)   zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – przeprowadzono – przeprowadzono 60 godzin. zajęć;

3)   zajęcia  logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – przeprowadzono

      30 godzin. zajęć;

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KALETNIKU

1)  zajęcia dla dzieci  ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji – przeprowadzono 69 godzin zajęć;

2)   zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – przeprowadzono – przeprowadzono 16 godzin. zajęć;

3)   zajęcia  logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – przeprowadzono

      26 godzin. zajęć;

4)  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych – przeprowadzono 17 godzin zajęć;

5)  zajęcia teatralne – przeprowadzono 14 godzin zajęć;

SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁOBÓDCE

1)  zajęcia dla dzieci  ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji – przeprowadzono 30 godzin zajęć;

2)   zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – przeprowadzono – przeprowadzono 30 godzin. zajęć;

3)   zajęcia  logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – przeprowadzono

      30 godzin. zajęć;

4)    specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych – ogólna stymulacja poznawcza – przeprowadzono 34 godziny;

5)     rozwijające zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych za szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – przeprowadzono  30 godzin;

6)    rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie – przeprowadzono 30 godzin;

Do przeprowadzenia szerokiej gamy zajęć dydaktycznych do 4 szkół podstawowych w Gminie Szypliszki w ramach zadań projektu zakupiono materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt m.in.:  laptopy, specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt poprzez naukę i zabawę wspierają i podnoszą poziom umiejętności matematycznych, językowych, czytania i pisania oraz podnoszą poziom prawidłowej mowy.

Zajęcia w szkołach podstawowych w Gminie Szypliszki w ramach projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w klasach I-III w Gminie Szypliszki” będą trwały do 30 czerwca 2012 roku.


 

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Szypliszki”

  Gmina Szypliszki realizuje projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Szypliszki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „ Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

   Celem projektu jest wsparcie uczniów w procesie rozwoju (poprzez zajęcia adekwatne do potrzeb dzieci w klasach I-III) oraz szkół w procesie nauczania i dostosowania do reformy programowej kształcenia ogólnego.

W projekcie biorą udział wszystkie szkoły publiczne z terenu Gminy Szypliszki:

· Szkoła Podstawowa w Becejłach,

· Szkoła Podstawowa w Jasionowie,

· Szkoła Podstawowa w Kaletniku,

· Szkoła Podstawowa w Słobódce

      W ramach projektu w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 odbędą się m.in. zajęcia:

· dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,

· dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

· logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych – ogólna stymulacja poznawcza,

· rozwijające zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych za szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,

· rozwijające zainteresowania z uwzględnieniem nauk przyrodniczych,

- rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie,

- rozwijające zainteresowania uczniów - zajęcia teatralne

  Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach I-III realizują opracowany program, w tym indywidualizują pracę z uczniem, dostosowując ją do jego potrzeb i możliwości. Programy nauczania uwzględniają działania mające na celu indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym.

  Jednym z elementów projektu będzie również doposażenie bazy dydaktycznej szkół w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt m.in.: laptopy, specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt będą poprzez naukę i zabawę wspierać i podnosić poziom umiejętności matematycznych, językowych, czytania i pisania oraz podnosić poziom prawidłowej mowy.

Łączna wartość projektu realizowanego w Gminie Szypliszki wynosi: 120 000,00 zł.


 HARMONOGRAM GODZIN ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU:

„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Szypliszkidofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 

Harmonogram godzin zajęć obowiązuje  w roku szkolnym 2010/2011

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KALETNIKU

Lp.

Rodzaj zajęć

Godziny pracy

Numer sali

1.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Piątek – 5 godz. lekcyjna

 

4

2.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych

Środa – 5 godz. lekcyjna

1

3.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

Poniedziałek – 5 godz. lekcyjna

Czwartek – 5 godz. lekcyjna

Piątek – 5 i 6 godz. lekcyjna

5

4

1,5

4.

Zajęcia teatralne

Wtorek– 6  godz. lekcyjna

5

5.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

Piątek  - 5 i 6 godz. lekcyjna

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁOBÓDCE

Lp.

Rodzaj zajęć

Godziny pracy

Numer sali

1.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Poniedziałek – 6 godz. lekcyjna

Piątek – 5 godz. lekcyjna

22

2.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

Poniedziałek – 6 godz. lekcyjna

Wtorek – 6 godz. lekcyjna

18

3.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

Poniedziałek – 6 godz. lekcyjna

Czwartek – 5 godz. lekcyjna

13

4.

Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych

Stymulacja poznawcza

Środa – 6  i 7 godz. lekcyjna

13, 18

 

5.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych

Piątek– 5 i  6 godz. lekcyjna

 

19

6.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

Poniedziałek – 5 godz. lekcyjna

Środa –5 i  6 godz. lekcyjna

Piątek  - 3 godz. lekcyjna

Zajęcia będą odbywać się co 2 tygodnie

13

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIONOWIE 

Lp.

Rodzaj zajęć

Godziny pracy

Numer sali

1.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Poniedziałek -6 godz. lekcyjna

wtorek – 6 godz. lekcyjna

czwartek - 6 godz. lekcyjna

piątek – 5 godz. lekcyjna

 

2

2.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

Poniedziałek -6 godz. lekcyjna

wtorek – 6 godz. lekcyjna

środa - 6 godz. lekcyjna

czwartek – 6 godz. lekcyjna

1

3.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

poniedziałek– godz. 13,30

 

4

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W BECEJŁACH

Lp.

Rodzaj zajęć

Godziny pracy

Numer sali

 

1.

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 

wtorek – 5 godz. lekcyjna

czwartek – 5 godz. lekcyjna

 

10

 

2.

 

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

 

czwartek – 6 godz. lekcyjna

 

 

6

 

3.

 

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

 

piątek– 14.00

 

6

 

UG Szypliszki
Mapa zagrożeń
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
18 sierpnia 2017
piątek
230 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bogusława, Bronisława, Ilony
cu wrota podlasia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Gospodarka odpadami
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
CEIDG Baner
Banner RPO
ODR Szepietowo
Goście online
Licznik odwiedzin:
0514331
Dzisiaj:
64
Gości on-line:
2
Twoje IP:
54.145.123.86
Urząd Gminy Szypliszki, ul.Suwalska 21, 16-411 Szypliszki, pow. suwalski, woj. podlaskie
tel.: +48 87 565 90 40, email: ug_szypliszki@pro.onet.pl, http://www.szypliszki.pl
NIP: 844-11-11-684
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI